Zahájení školního roku

675 01 Vladislav 203 *  IČ 70265984 * Tel. 568 888 109 * E-mail:zs.vladislav@iol.cz

                                                            Ve Vladislavi,  26.8.2015

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Ředitelství Základní školy  a mateřské školy Vladislav oznamuje, že školní rok 2015/2016 bude zahájen ve všech třídách základní školy

v úterý 1. září 2015 v 8.00 hodin.

Předpokládané ukončení školního programu: 8.45 hod.

Počínaje dalším vyučovacím dnem, tj. 2. zářím, bude již probíhat výuka dle rozvrhu se začátkem v 7.30 hod. a ukončením dle rozvrhu jednotlivých tříd.

 

                             Vlastimil Maštera, ředitel školy