Zeměpisná olympiáda – školní kolo

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

6.třída

1. Julie Galčanová 38 bodů
2.  Lucie Krátká 32 bodů
3. – 4. Matěj Komárek 27 bodů
3. – 4. Tereza Láníková 27 bodů

7. třída

1. František Nováček 47.5 bodu
2.  Petr Sedlák 35 bodů
3. Adam Zejda 30 bodů

Žáci 8. a 9. třídy soutěžili ve společné kategorii, výsledky jsou ale uvedeny za každou třídu zvlášť.

8. třída

1. Jakub Bednařík 32 bodů
2. Petr Perna 21 bodů
3. Jiří Pospíšil 20 bodů

 9. třída

1. Josef Nováček 61 bodů
2. Filip Oborný 39 bodů
3. – 4. Klaudie Krátká 30 bodů
3. – 4. Jan Mejzlík 30 bodů
Do okresního kola postupují automaticky vítězové: Julie Galčanová, František Nováček a Josef Nováček.

O dalších postupujících rozhodne podle počtu bodů okresní komise zeměpisné olympiády.

VÍTĚZŮM GRATULUJEME A VŠEM OSTATNÍM DĚKUJI ZA ÚČAST!