Pedagogický sbor pro školní rok 2017/2018

Vlastimil Maštera ředitel D, Ls
František Krátký zástupce ředitele Tv, Z, Hv, Tv – 4. a 5. ročník
Gabriela Plajerová třídní učitelka – 1. třída 1. ročník, Aj – 3. a 4. ročník
 Jitka Mašterová třídní učitelka 2. třída
(2. a 3. roč.)
2. a 3. ročník
Zita Marečková třídní učitelka – 4. třída
(4. a 5. roč.)
4. a 5. ročník
Hv – 2. a 3. ročník
Dana Jílková Vychovatelka školní družiny Školní družina
Pavlína Ďuricová třídní učitelka – 6. třída M, Př, Ch, Fg, Inf
Alena Mašková třídní učitelka – 7. třída Čj, Aj, práce s informacemi
Jitka Votavová třídní učitelka – 8. třída,
výchovná poradkyně
Z, Př, M, F, Inf – 4.a 5. ročník
Iva Tichá  třídní učitelka – 9. třída Čj, Vo, Vv, D, Čj – 5. ročník
Lenka Svobodová   Př, Vz, Vo, Tv, Pč, M – 4. ročník, Přv – 4. a 5. ročnik
Alžbeta Šašinková   Nj, Vv, Pč, Vv + Pč – 1. ročník