Pedagogický sbor pro školní rok 2018/2019

Vedení školy
   
Vlastimil Maštera ředitel D, LS
Iva Tichá zástupce ředitele Čj, VO
1. stupeň    
Jitka Mašterová třídní učitelka – I. třída
(1. a 3. ročník)
1. ročník, 3. roč. – VV, TV, PČ, 4. a 5.roč. – PČ
2. stup. – konverzace NJ
Gabriela Plajerová třídní učitelka – II.třída 2. ročník
Iva Dvořáková učitelka 3. roč. – ČJ, M, PRV, AJ
4. a 5. roč. – INF, PŘ, TV
2. stup. – INF, VV
Zita Marečková třídní učitelka – IV. třída
(4. a 5. roč.)
4. a 5. roč., 1. a 3. r. HV,
2. st. – HV
Dana Jílková vychovatelka školní družiny školní družina
2. stupeň    
Lenka Svobodová třídní učitelka – 6. třída PŘ, TV, HV, VZ, VO, VV, PČ
Pavlína Ďuricová třídní učitelka – 7. třída M, CH, TV, INF
Alena Mašková třídní učitelka – 8. třída ČJ, AJ, D
Jitka Votavová třídní učitelka – 9. třída,
výchovná poradkyně
Z, M, F, ES
Alžbeta Šašinková učitelka Nj, Vv, Pč