Evaluační programy ve školním roce 2016/2017

 

TESTOVÁNÍ  VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Naše škola byla v tomto školním roce zařazena mezi školy, ve kterých bude provedeno zjišťování výsledků žáků prostřednictvím systému elektronického testování InspIS SET. Testování je zaměřeno na výsledky žáků končících 1. stupeň základní školy a končících základní školní docházku, tzn. na žáky 5. a 9.ročníku.

V každé z vybraných škol budou zjišťovány výsledky ve dvou ze tří základních předmětů (český jazyk, matematika, cizí jazyk) a v jednom doplňkovém předmětu. Informace o tom, ve kterých předmětech budou testováni žáci naší školy, obdrží škola stejně jako všechny ostatní školy zařazené do testování v dostatečném časovém předstihu od ČŠI.

Cílem testování, které proběhne v měsíci květnu, bude poskytnout žákům, jejich zákonným zástupcům, učitelům a vedení škol objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání. Získané informace budou nejen zpětnou vazbou pro žáky a jejich zákonné zástupce, ale také významným evaluačním nástrojem pro školu a zdrojem potřebných podkladů pro případnou úpravu školního vzdělávacího programu.

Žáci obdrží výsledky svých testů hned po ukončení testování, souhrnné výsledky by měly být školám podle ČŠI k dispozici v průběhu měsíce června.

Škola již má s elektronickým testováním zkušenosti, ve šk.r. 2012/13 a 2013/14 prováděla elektronické testování v rámci projektu NIQES, prostřednictvím systému InspIS SET prováděla testování  ve školním roce 2014/15.