Volby do Školské rady

Dne 6.12.2018 proběhly volby členů Školské rady ZŠ Vladislav za zákonné zástupce nezletilých žáků.
Do Školské rady byli zákonnými zástupci zvoleni:

  • Mgr. Zuzana Ležáková
  • pan Marek Nevoral