Speciální pedagog

 Mgr. Iva Tichá

  • spolupracuje s rodiči, učiteli, pedagogicko – psychologickou poradnou a speciálně pedagogickými centry
  • pomáhá při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • provádí konzultační činnost při tvorbě , realizaci a  vyhodnocování individuálních vzdělávacích programů
  • zajišťuje speciálně pedagogickou činnost pro žáky se specifickými poruchami učení – Dys-kroužek (pro žáky I. stupně v úterý po vyučování a pro žáky II. stupně v pátek po vyučování)
  • vede kurzy pro předškoláky – grafomotorika  ( Projekt  „Kurz grafomotoriky“ pomůže  předškolákům pomocí speciálních cvičení uvolnit ruku a zvládnout následné psaní.)

Konzultace lze dohodnout:

Stejným způsobem lze požádat o podrobnější informace.