Sběr starého papíru

Pozor!Pozor!Pozor!

Ředitelství školy vyhlašuje podzimní etapu

tradiční soutěže jednotlivců a tříd

ve sběru starého papíru

Starý papír svázaný do balíků je možno odevzdávat p. školníkovi ve vchodu do staré budovy

ve dnech 30.10. – 3.11.2017

 vždy ráno od 7.00 hod. do 7.30 hod.

Papír noste do školy pouze v uvedených dnech!

 

V případě dovozu většího množství je možno předem s p.školníkem dohodnout čas dovozu mimo uvedený limit.

POZOR!!!! NEBUDOU ODEBÍRÁNY BALÍKOVANÉ KARTONY (obchodní obaly,krabice)!