ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

675 01 Vladislav 203*IČ 70265984*Tel.568 888 109568 888 109*e-mail:zs.vladislav@iol.cz 

 Č.j.:   ZMŠV-38/16                                      Ve Vladislavi,27.1.2016

 

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst.2 a § 183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Vladislav u těchto dětí:

 

Uchazeč(ka)

Výsledek řízení

Č.j.

02-16

přijata

ZMŠV-23/16

03-16

přijat

ZMŠV-24/16

04-16

přijata

ZMŠV-25/16

05-16

přijata

ZMŠV-26/16

06-16

přijat

ZMŠV-27/16

08-16

přijata

ZMŠV-29/16

09-16

přijat

ZMŠV-30/16

10-16

přijata

ZMŠV-31/16

11-16

přijat

ZMŠV-32/16

12-16

přijata

ZMŠV-33/16

13-16

přijat

ZMŠV-34/16

14-16

přijata

ZMŠV-35/16

 

Rozhodnutí bylo vydáno na základě žádostí zákonných zástupců výše uvedených nezletilých uchazečů ze dne 22.1.2016.

 

Datum zveřejnění: 27.1.2016

 

Vlastimil Maštera

Ředitel Základní školy a mateřské školy Vladislav