Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Č.j.:   ZMŠV-71/17                                                                         Ve Vladislavi, 20.4.2017

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst.2 a § 183 odst.2 zákona   č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Vladislav u těchto dětí:

 

Uchazeč(ka) Výsledek řízení Č.j.
01-17 přijata ZMŠV-48/17
02-17 přijat ZMŠV-49/17
03-17 přijata ZMŠV-50/17
04-17 přijata ZMŠV-51/17
05-17 přijat ZMŠV-52/17
06-17 přijata ZMŠV-53/17
07-17 přijata ZMŠV-54/17
08-17 přijata ZMŠV-55/17
09-17 přijat ZMŠV-56/17
10-17 přijat ZMŠV-57/17
11-17 přijat ZMŠV-58/17
12-17 přijata ZMŠV-59/17
13-17 přijata ZMŠV-60/17
14-17 přijat ZMŠV-61/17
15-17 přijata ZMŠV-62/17
16-17 přijat ZMŠV-63/17
17-17 přijata ZMŠV-64/17
18-17 přijata ZMŠV-65/17
19-17 přijat ZMŠV-66/17


Rozhodnutí bylo vydáno na základě žádostí zákonných zástupců výše uvedených nezletilých uchazečů ze dne 7.4.2017.

Datum zveřejnění: 20.4.2017

                                                                             Mgr. Vlastimil Maštera
                                                                                                ředitel Základní školy a mateřské školy Vladislav