Olympiády a soutěže

OLYMPIÁDY:  Dějepisná
   Zeměpisná
   Chemická
   V anglickém jazyce
   Atletická
   V českém jazyce
   Pythagoriáda
   Matematický klokan
   Přírodovědný klokan
   Biologická
   
SOUTĚŽE:  Turnaj ve florbalu
   Pohár rozhlasu – atletika
   Školní přebor ve stolním tenisu
   Výtvarná soutěž
   Poznej Vysočinu
   Zemědělství a lesnictví na Vysočině
   
SBĚRY:  Starý papír
   Sběr léčivých bylin
   Pomerančová kůra