Počty žáků ve třídách 2018/2019

Počet žáků v jednotlivých ročnících
Ročník Počet žáků Třída
1. 7 I.
2. 17 II.
3. 11 I.
4. 5 IV.
5. 17 IV.
6. 15 VI.
7. 21 VII.
8. 14 VIII.
9. 13 IX.
Celkem 120 7 tříd