Počty žáků ve třídách 2017/2018

Počet žáků v jednotlivých ročnících
Ročník Počet žáků Třída
1. 16 I.
2. 11 II.
3. 5 II.
4. 17 IV.
5. 12 IV.
6. 21 VI.
7. 15 VII.
8. 13 VIII.
9. 13 IX.
Celkem 123 7 tříd