Nabídka zájmové činnosti v roce 2017/2018

Pondělí 13.00-14.30 Kroužek deskových her I. Plajerová  
  13.20-14.50 Sportovní kroužek-míčové hry Krátký Pro 2. stupeň
Úterý 13.30-14.15 Osmička Votavová  
Středa 13.00-13.45 Hudební kroužek Marečková Flétny
  13.20-14.50 Kroužek deskových her II. Votavová  
Čtvrtek  13.00-13.45 Angličtina pro nejmenší Plajerová Pro 1.a 2. ročník
  13.30-14.15 Výtvarný kroužek Tichá Liché týdny, od 3. ročníku
Pátek 12.05-13.05 Keramika I. Tichá Sudé týdny, externí lektorka
  13.05-14.05 Keramika II. Tichá Sudé týdny, externí lektorka
  13.00-14.30 Sportovní kroužek Plajerová Pro 1. stupeň
  13.20-14.50 Čtenářský klub Tichá  

Do jednotlivých doučovacích skupin dys-kroužku budou přednostně přijímáni žáci s diagnostikovanými poruchami učení a žáci ohrožení školním neúspěchem (dle určených kritérií). Přihlášení bude probíhat individuálně, zákonní zástupci těchto žáků budou osloveni vedoucími doučovacích skupin.

Zájmové útvary jsou určeny pouze pro žáky a žákyně ZŠ Vladislav. Přihlášky do jednotlivých zájmových útvarů je možno vyzvednout u vedoucích útvarů. Vedoucí útvarů poskytnou zájemcům bližší informace o náplni činnosti a podmínkách pro přihlášení. Škola si vyhrazuje právo některý z nabízených útvarů neotevřít, pokud se nepřihlásí dostatečný počet zájemců.

 Přihlášky je možno podávat u vedoucích jednotlivých zájmových útvarů  nejpozději  do 30.9.2017.