Krajské kolo soutěže Zemědělství na Vysočině

Krajské kolo soutěže Zemědělství na Vysočině
V pátek 26. Května 2017 proběhla v sídle Krajského úřadu v Jihlavě soutěž o zemědělství, která obsahovala otázky z přírodních věd a ze základů rostlinné i živočišné výroby.
Do prvního kola soutěže Zemědělství na Vysočině se přihlásilo 20 škol, které do krajského kola vyslaly maximálně čtyři nejlepší školní řešitele – 2 chlapce a 2 dívky z 6. – 7. ročníku.
Naši školu reprezentovali v l. ročníku této soutěže 4 žáci 7. ročníku – Klaudie Krátká, Lenka Mašterová, Jan Mejzlík a Josef Nováček. Můžeme všechny pochválit za přístup k soutěži, poblahopřát žákovi Janu Mejzlíkovi k 22. místu. Velký dík patří hlavně dalším dvěma soutěžícím.  Na výborném 3. místě se umístil žák Josef Nováček, který má za sebou již dva úspěchy v krajských kolech zeměpisné a biologické olympiády. Největší gratulace patří žákyni Lence Mašterové, která získala 27 bodů z 35 možných a obsadila tak příčku nejvyšší.
Odměnou pro prvních dvacet nejlepších řešitelů je pozvání Kraje Vysočina na interaktivní odborný dvoudenní výlet na Školní statek Humpolec a výzkumné pracoviště České zemědělské univerzity v Třeboni.
Tři nejlepší navíc získali od Školního statku Humpolec balení regionálních potravin.
Ředitelství školy všem soutěžícím děkuje a blahopřeje k výborným výsledkům v krajském kole této soutěže.

Výsledky prvního ročníku soutěže Zemědělství na Vysočině pro 6. – 7. ročníky základních škol a víceletých gymnázií

  1. Lenka Mašterová, ZŠ a MŠ Vladislav
  2. Viktor Michalíček, ZŠ a MŠ Česká Bělá
  3. Josef Nováček, ZŠ a MŠ Vladislav

Odkaz na článek na OFICIÁLNÍCH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH KRAJE VYSOČINA