Školní kolo soutěže Zemědělství a lesnictví na Vysočině

6. a 7. třída    
Vítězové:  dívky: Veronika Havlenová
    Anna Skoupilová
  hoši: Jakub Bednařík
    František Nováček