Další akce školy

 • Lyžařský výcvikový kurz – Galerie
 • Plavecký výcvik – žáci 1. stupně + děti z MŠ
 • Dopravně výchovný program – žáci 4. ročníku
 • Exkurze
 • Třídní výlety
 • Zájezdy do divadel a výlety pro rodiče a děti
 • Dílničky pro rodiče a děti (různé výtvarné techniky, vánoční a velikonoční vyrábění, … )
 • Besedy k volbě povolání (Úřad práce)
 • Návštěvy divadel a koncertů (ZŠ i MŠ)
 • Kurz 1. pomoci, Integrovaný záchranný systém v praxi – ukázky
 • Keramická dílna (kroužek a dílničky)
 • Protidrogové pořady
 • Sportovní den – Den dětí
 • Besídky MŠ – Mikulášská, konec roku…
 • Koncerty hudební školy Yamaha
 • Akce ke Dni Země – Galerie
 • Akce ke Dni zdraví
 • Akce ke Dni výživy
 • Návštěvy knihovny v Třebíči – čtenářské exkurze
 • Předškolička
 • Recyklohraní – PlakátCertifikát
 • Účast v žákovských soutěžích