Bezhotovostní úhrada obědů

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY – ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Od měsíce února přecházíme  u zálohových plateb stravného na  bezhotovostní převody na účet školní jídelny.  Změna se zatím týká jen žáků základní školy, kteří odebírají obědy pravidelně ve všech dnech. Zmínění žáci obdrží v nejbližších dnech od třídních učitelek  informační materiál s podrobnými informacemi pro rodiče.  Zároveň budeme zjišťovat některé údaje nutné pro vyúčtování záloh. První bezhotovostní platby proběhnou během února, hradit se bude tedy záloha na měsíc březen.

Platby u žáků, kteří odebírají stravu jen v některé dny v měsíci, budou nadále probíhat v hotovosti u vedoucí ŠJ.