Zájmové činnosti 2017/18

Pondělí 13.20-14.50 Sportovní kroužek-míčové hry Krátký Tělocvična
  13:00-14.30 Kroužek deskových her I. Plajerová Učebna 1.tř.
Úterý 13.30-14.15 Osmička Votavová Tělocvična, učebna PČ
Středa 13.15-14.00 Hudební kroužek Marečková Učebna 1.tř.
  13.20-14.50 Kroužek deskových her II. Votavová Učebna PČ
Čtvrtek 13.00-13.45 Angličtina pro nejmenší Plajerová Učebna 1.tř.
  13:30 – 14:15 Výtvarný kroužek Tichá Výtvarná dílna
Pátek 12.15-13.00 Keramika I. Tichá Výtvarná + keramická dílna
  13.20-14.05 Keramika II. Tichá Výtvarná + keramická dílna
  13.00-14.30 Sportovní kroužek Plajerová Tělocvična
  13.20-14.50 Čtenářský klub Tichá Učebna 9.tř., multimediální učebna

Žáci zařazení do zájmových útvarů jsou povinni dbát na pravidelnou a včasnou docházku do zájmového útvaru a na řádné omluvení nepřítomnosti.
Vedoucí zájmového útvaru může ukončit docházku do zájmového útvaru žákovi, který svým chováním narušuje činnost útvaru, neplní úkoly spojené s činností v útvaru nebo  má neomluvenou absenci. Vedoucí útvaru o takovém rozhodnutí uvědomí rodiče-zákonné zástupce žáka zápisem v žákovské knížce nebo jiným prokazatelným způsobem.