Akce plánované ve školním roce 2018/2019

Plán je průběžně doplňován a upřesňovány termíny akcí.

TERMÍN AKCE
18.9. Historická exkurze – zámek Jaroměřice – 8. tř.
19.9. Historická exkurze – zámek Jaroměřice – 6. a 7. tř.
19.9. Exkurze ke 100. výročí vzniku ČSR – Praha – 9. tř.
19.9. Historická exkurze – zámek Jevišovice + muzeum Boskovštejn – 4. a 5. roč.
20.9. Čtenářská exkurze – MěK Třebíč – 6. tř.
21.9. Adaptační soustředění – Březová – 6. tř.
26.-27.9. Národopisná exkurze – Strážnice – 1., 2., 3. roč.
27.9. Exkurze k volbě povolání – ÚP Třebíč – 9. tř.
2.10. Historická exkurze – Antropos, Brno – 6. a 7. tř.
3.10. Historická exkurze – zámek Jaroměřice – 4. a 5. roč.
18.10. Čtenářská exkurze – MěK Třebíč – 3. roč.
19.10. Dopravní výchova – výcvik na dopr. hřišti – 4. roč.
22.10. Klima třídy I. – preventivní program – 7. tř.
25.10. Čtenářská exkurze – MěK Třebíč – 6. tř.
2.11. 1. výtvarná dílna – adventní svícen z keramické hlíny – přihlášení zájemci
6.11. Divadelní představení – Národní dům Třebíč – 1., 2., 3. roč.
7.11. Klima třídy II. – preventivní program – 7. tř.
9.11. Spaní v knihovně – 6.tř.
13.11. Čas proměn – beseda o dospívání – dívky 6., 7., 8. roč.
14.11. Exkurze – Památník L. Janáčka Brno – 1., 2., 3. roč.
15.11. Čtenářská exkurze – MěK Třebíč – 7. tř.
16.11. 2. výtvarná dílna – glazování adventních svícnů
21.11. Čtenářská exkurze – MěK Třebíč – 2. tř.
23.11. „Pospora řemesel“ – exkurze k volbě povolání – 8.tř.
23.11. Vánoční tvoření – pro zájemce z celé školy a rodiče
27.11. Mozaika zdraví – preventivní program – 2. a 3. ročník
28.11. Čtenářská exkurze – MěK Třebíč – 4. a 5. roč.
29.11. Čtenářská exkurze – MěK Třebíč – 6. tř.
29.11. Program k volbě povolání – 8. a 9. ročník
30.11. 3. výtvarná dílna – výroba adventního věnce – přihlášení zájemci
4.12. Beseda K-centra Noe k drogové problematice – 8. a 9. roč.
5.12. Čtenářská exkurze – MěK Třebíč – 3. roč.
6.12. Exkurze – MZM a ČNB Brno – 8. a 9. třída
7.12. 4. výtvarná dílna – zdobení stromečků – přihlášení zájemci
14.12. 5. výtvarná dílna – enkaustika – přihlášení zájemci
17.12. Čtenářská exkurze – MěK Třebíč – 7. tř.
21.12. Návštěva filmového představení – celoškolní akce
15.1. Čtenářská exkurze – MěK Třebíč – 7. tř.
23.1. Preventivní program PČR „Bezpečně doma i venku“ – 1., 2., 3. ročník
23.1. Preventivní program PČR „Právní vědomí dospívajících“ – 8. a 9. třída
14.2. 1. Předškolička
14.3. 2. Předškolička
11.4. 3. Předškolička
16.5. 4. Předškolička
13.6. 5. Předškolička