Akce plánované ve školním roce 2017/2018

Plán je průběžně doplňován a upřesňovány termíny akcí.

TERMÍN AKCE
14.9. Adaptační kurz pro 6. ročník – Březová
20.9. Čtenářská exkurze – MěK Třebíč – 2. a 3. ročník
22.9. Čtenářská exkurze – MěK Třebíč – 4. a 5. ročník
27.9. Exkurze k volbě povolání – ÚP Třebíč – 9. třída
5.10.  Čtenářská exkurze – MěK Třebíč – 6. třída
6.10. Dopravní výchova – praktický výcvik na dopr. hřišti – Třebíč – 4. ročník 
13.10. Historická exkurze – replika legionářského vlaku – Třebíč – 9. třída 
19.10. Exkurze – Moravské zemské muzeum Brno – 4. a 5. ročník 
20.10. Exkurze – Husitské muzeum Tábor – 1., 2. a 3. ročník 
20.10. Přírodovědná exkurze – zámek Budišov – 6. a 7. třída 
30.10. Exkurze k volbě povolání – SPŠ Třebíč – 8. a 9. ročník
30.10.-4.11. Sběr starého papíru – podzimní etapa 
1.11. Čtenářská exkurze – MěK Třebíč – 2. a 3. ročník 
2.11. Exkurze – Praha – 8. a 9. třída 
10.11. 1. výtvarná dílna – Vánoční stromeček z keramické hlíny – zájemci
16.11. Strašidelná besídka – 1. stupeň
21.11. Exkurze – Husitské muzeum Tábor – 4. a 5. ročník 
22.11.  Exkurze – Technické muzeum Brno – 1., 2. a 3. ročník 
24.11. Exkurze – Technické muzeum Brno – 6. a 7. ročník
29.11.  Čtenářská exkurze – MěK Třebíč – 4. a 5. ročník 
30.11.  Čtenářská exkurze – MěK Třebíč – 6. třída 
1.12. Celoškolní vánoční dílničky
7.12.  Exkurze – Technické muzeum Brno – 8. a 9. třída 
8.12. Čtenářská exkurze – MěK Třebíč – 7. třída
8.12. Program Vánoce v knihovně – MěK Třebíč – 6. třída 
15.12.  Čtenářská exkurze – MěK Třebíč – 9. třída 
22.12.  Návštěva filmového představení – všechny ročníky 
10.1. Čtenářská exkurze – MěK Třebíč – 6. třída  
12.1. Čtenářská exkurze – MěK Třebíč – 4. a 5. ročník