Po 26.6.2017 – VOLNÝ DEN

Základní škola a mateřská škola Vladislav
675 01 Vladislav 203*IČ 70265984*tel.568888109*e-mail:zs.vladislav@iol.cz
**********************************************************************
Č.j. ZMŠV-92/17                                                           Ve Vladislavi, 25.5.2017

Oznámení o volném dnu pro žáky

Ředitel Základní školy a mateřské školy Vladislav vyhlašuje v souladu s § 24, odst.2 Zákona č.561/2004 Sb. z důvodu školení pedagogického sboru základní školy

pro všechny žáky základní školy

na pondělí 26.6.2017

VOLNÝ DEN

V tento den nebude v provozu školní družina.
Školní jídelna bude v tento den v provozu pouze pro mateřskou školu.

Výuka bude opět zahájena v úterý 27.6.2017.
                                                                               Vlastimil Maštera
                                                                         ředitel ZŠ a MŠ Vladislav