Naše škola

Základní škola Vladislav je úplná základní škola. Ve školním roce 2018/2019 má škola 120 žáků v 7 třídách. Školu navštěvují děti z Vladislavi a dalších 10 obcí.

Zřizovatelem školy je Městys Vladislav. Škola pracuje jako samostatný právní subjekt ve formě příspěvkové organizace, která se skládá ze 4 útvarů: základní školy, školní družiny, mateřské školy a školní jídelny.

Základní škola je umístěna ve dvou vzájemně propojených budovách. Pro výuku tělesné výchovy je využívána tělocvična ve vlastnictví Městyse Vladislav, část vnějšího areálu školy a zčásti také tréninkové hřiště místní tělovýchovné jednoty. Mateřská škola a školní jídelna je v budově mimo areál základní školy.

Fotky naší školy